top of page

Bewustzijn van onze gedachten


Ben jij je bewust van je gedachten? De vele, vaak herhalende gedachten. En realiseer jij je dat alle gevoelens, gedrag en handelen hier een gevolg van zijn? Ons leven verloopt in een behoorlijk tempo en vaak vergeten we even stil te staan bij wat er is.

Bij grote gebeurtenissen in ons leven worden we meer of minder gedwongen stil te staan bij wat er is. Geboorte, dood, ziekte of scheiding etc., bij dit soort grote life events geven de meeste mensen zichzelf de ruimte om hierbij stil te staan. Echter de vele kleine ervaringen niet. Ons brein slaat ze wel op. De grote of juist heel kleine ervaringen uit onze jeugd hebben ervoor gezorgd dat we een strategie ontwikkeld hebben hoe we daarmee om kunnen gaan. Misten we liefde dan volgt daar vaak please gedrag uit voort, misschien ook wel het tegenovergestelde en sluit je je af voor liefde en intimiteit. Zo zijn er nog vele vervormingen van onze “pure” kwaliteiten te noemen. We realiseren niet altijd dat onze strategieën gevormd worden door ervaringen en bijbehorende gedachten waardoor weer een bepaald gedrag en handelen tot stand komt. Ons verstand probeert ons zo goed mogelijk te helpen. Het vergeet daarbij dat we gegroeid zijn, verder ontwikkelt en dat wat voorheen zo goed hielp nu vaak niet meer functioneel is.

Hoe vaak ben jij je bewust van jouw gedachten en welk gedrag dit veroorzaakt?

Stel jij jezelf wel eens de vraag of deze gedachte klopt? Een gedachte kan een verhaal maken en zo een eigen leven gaan leiden in je hoofd en vaak vormt dit een probleem waaraan we aandacht schenken. Alles wat je aandacht geeft groeit! Schenk je een plant aandacht dan zal deze groeien. Schenk je een probleem aandacht dan groeit dit ook.

Sta eens vaker stil bij wat je denkt en vraag jezelf dan of deze gedachten wel kloppen, zijn ze waar? Zo ja hoe weet je dat dan?

bottom of page